top of page

Keď je prázdnin oveľa viac ako dovolenky...


Každý pracujúci rodič vie, aké ťažké je zvládnuť starostlivosť o dieťa a pracovné povinnosti. Málo voľných miest v škôlkach, malé možnosti pracovať na čiastočný pracovný uväzok alebo si popri „materskej“ privyrobiť, to všetko sú už roky známe problémy, s ktorými sme zatiaľ nedokázali pohnúť.

Ani neúspechy pri presadzovaní návrhov na zlepšenie v týchto otázkach, ktoré som ešte ako poslankyňa slovenského parlamentu opakovane presadzovala (a problém asi nebol iba v tom, že väčšinu parlamentu tvoria muži s inými starosťami :) ma však neodrázdajú od snahy skúšať to stále znova. Pretože ak chceme naozaj pomôcť mladým rodinám s deťmi, je vytvorenie možností na lepšie zosúladenie rodinného a pracovného života tou najlepšou cestou.

Je podľa mňa úplne v poriadku, ak sa žena rozhodne zostať doma s deťmi, až kým nejdú do škôlky alebo školy, alebo dokonca zostane doma ako mama na plný úväzok aj potom. Rovnako je však podľa mňa v poriadku, ak sa mamička rozhodne vrátiť sa do práce,keď má dieťa rok či dva. A štát by mal obom mamičkám poskytnúť také podmienky, prostredie a služby, aby obe možnosti boli reálne.

Máme sa kde inšpirovať. V mnohých krajinách už pre lepšie fungovanie rodín urobili veľa, a mnohé z toho funguje výborne. Niekde je to flexibilnejší trh práce, ktorý podporuje skrátené pracovné úväzky a zjednodušuje prácu z domu. Inde podpora služieb pre rodičov, napríklad dostupnejšia predškolská starostlivosť (vrátane tzv. Detských skupín).

Čerpať si rodičovskú do 12 rokov dieťaťa?

Inšpirovať by nás mohli aj podmienky, ktoré svojim zamestnancom poskytuje Európska komisia. Ak sa rodič, jej zamestnanec, rozhodne ísť do práce skôr než má dieťa 3 roky, a teda si nevyčerpá všetku rodičovskú dovolenku, môže si ju postupne čerpať (spolu však najviac 6 mesiacov) až do veku 12 rokov dieťaťa.

Asi každý rodič pozná situáciu, keď musí riešiť, ako sa postarať o školopovinné dieťa počas prázdnin, ak starí rodičia nie sú k dispozícii a tábory sú príliš drahé. Počet dní dovolenky totiž ani zďaleka nekopíruje počet dní školských prázdnin. Práve takáto možnosť postupného flexibilného čerpania rodičovskej dovolenky, napríklad počas letných alebo iných prázdnin, by rodinám veľmi pomohlo. Rodič by v tom čase poberal rodičovský príspevok, nie plat – z hľadiska zamestnávateľa by teda bol na akomsi „neplatenom voľne“, ale zároveň by dostal peniaze, ktoré by mu štát tak či tak vyplatil cez rodičovský príspevok (ak by ho čerpal „v kuse“).

Navrhneme to v parlamente

Flexibilnejšie čerpanie rodičovského príspevku, ktoré navrhneme v parlamente na začiatku tohto roka, je preto ďalším z krokov, ktorými sa snažíme zlepšiť reálny život mladých rodín s deťmi. Snáď sa raz dožijeme toho, že návrhy bude parlament posudzovať podľa toho, či ľuďom zjednodušujú život a nie podľa toho, kto ich predkladá. Ak áno, bude to šanca pre všetkých, ktorí venujú svoj čas a energiu tým najdôležitejším – svojim deťom.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page