top of page

Ľudia so zdravotným postihnutím

Ľudia so zdravotným postihnutím sú u nás ešte stále občanmi 2. kategórie.

Zmeniť to a zvýšiť vnímavosť spoločnosti k problémom zdravotne postihnutých - to považujem za svoju misiu a jednu z mojich hlavných priorít vo verejnej službe.

Niekoľko stotisíc občanov Slovenska, ktorí sa so zdravotným postihnutím narodili, alebo ho získali vinou choroby či nehody, dnes nemajú šancu žiť kvalitný život. Slovensko je krajina bariér - a to tak fyzických (dostupnosť verejných budov, hromadnej dopravy, priechodnosť ulíc...), ako aj mentálnych (predsudky a ignorovanie ich potrieb).

Problémom ľudí so zdravotným postihnutím sa venujem, odkedy som v politike. S kolegyňou Ankou Šmehilovou a mnohými ďalšími skvelými ľuďmi sme pripravili viacero zmien v zákonoch a presadili mnoho menších zmien, ktoré zvyšujú kvalitu života zdravotne postihnutých.

Pravidelne organizujeme aj rôzne akcie na podporu týchto ľudí a zvyšovanie povedomia o ich problémoch. Organizujeme tiež Kino bez bariér - premietanie filmov pre deti s autizmom a ďalšími formami postihnutia, ktoré sa inak do kina nikdy nedostanú.

Súhrn mojich aktivít v tejto oblasti nájdete v sekcií Ľudia so zdravotným postihnutím.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page