top of page

Nebezpečné výrobky príťažlivé pre deti


Po apeloch mamičiek a lekárov na Slovensku som sa na jeseň začala aktívnejšie zaujímať o tému bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov – čistiacich prostriedkov a detergentov. Napriek existencii množstva nariadení a smerníc v tejto oblasti, každoročne zahynie na akútnu otravu 3000 detí vo veku 0 až 14 rokov. Čistiace prostriedky, výrobky pre domácnosť a podobné produkty sú pre deti lákavé svojou vôňou a vzhľadom a výrobcovia by mali eliminovať vznik rizika otravy. Po písomnom zodpovedaní Komisie na otázku, aké opatrenia mieni prijať v tejto oblasti, zvážim ďalšie kroky. Verím však, že vhodnou legislatívou a následnou kontrolou môžeme počet tragédii prinajmenšom znížiť.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page