top of page

Plenárne zasadnutie: júl 2018


Plenárne zasadnutie za mesiac júl začína už budúci týždeň v Štrasburgu a rovnako ako každý rok bude naplnené množstvom hlasovaní v snahe ukončiť ešte pred letom čo najviac rozpracovaných návrhov.


Jedným z najdôležitejších návrhov pre Slovenskú republiku bude návrh pravidiel pre vyslaných pracovníkov v oblasti dopravy, a bude sa týkať doby odpočinku profesionálnych vodičov, vybavenia miest určených pre ich odpočinok či práva na návrat do miesta bydliska v čase voľna. Tento návrh je súčasťou takzvaného balíčka mobility.


Ďalším veľmi významným návrhom dotýkajúcim sa tentokrát oblasti internetu, je návrh smernice o autorskom práve na digitálnom trhu, ktorý si získal množstvo priaznivcov z radom autorov diel a vydavateľov, ale aj veľké množstvo odporcov z radov užívateľov internetu. Tento návrh má za cieľ zabezpečiť spravodlivú odmenu pre autorov obsahu, používatelia internetu však namietajú, že návrh môže skončiť filtrovaním a mazaním internetového obsahu.


Veľké množstvo správ, o ktorých budeme počas tohto plenárneho zasadnutia hlasovať, sa bude týkať uzatvárania dohôd s tretími štátmi. Budeme tak hlasovať o dohode o bezpečnosti leteckej prevádzky s Madagaskarom, o dohode o vedeckej a technickej spolupráci s USA, o dohodách s Irakom a Novým Zélandom či o dohodách o partnerstve s Arménskom a Azerbajdžanom, v ktorých sa dotkneme aj potreby riešenia situácie v Náhornom Karabachu. So vzťahmi s USA bude súvisieť aj ďalšia správa, a to o ochrane osobných údajov európskych občanov v Amerike. Táto správa bude hodnotiť tzv. štít na ochranu osobných údajov, čo je súčasný právny rámec, ktorý ochranu osobných údajov upravuje.


Občanov tretích krajín, a to konkrétne tých, s ktorými má Európska únia bezvízový styk sa bude týkať aj hlasovanie o tzv. ETIAS - Európskom systéme pre cestovné informácie a povolenia, ktorý bol vytvorený na základe inšpirácie z podobných systémov v USA, Kanade či Austrálii, a do ktorého sa každý, kto bude chcieť z bezvízových krajín vycestovať do EÚ, bude musieť prihlásiť a jeho údaje budú prostredníctvom tohto systému overené a porovnané s príslušnými databázami. V prípade, že budú zistené závažné okolnosti, bude možné vstup do EÚ zamietnuť.


Tretích krajín sa bude týkať uznesenie o ochrane práv pôvodných obyvateľov, čo je skupina viac ako 370 miliónov osôb žijúcich vo viac ako 70 krajinách sveta. Práva týchto pôvodných obyvateľov sú pritom porušované najmä v súvislosti s prístupom k pôde či k ochrane ich občianskych nárokov.


Porušovanie ľudských práv bude opäť jednou z veľmi významných tém, o ktorých budeme počas plenárneho zasadnutia diskutovať. Tentokrát budeme navrhovať riešenia na situáciu vo Venezuele, ktorá sa už od roku 2014 zmieta v nepokojoch, demonštráciách a v nedostatku základných potravín či výpadkoch elektriny a dodávok vody. Ďalším z uznesení týkajúcich sa ochrany ľudských práv bude uznesenie, ktorého cieľom je prispieť k riešeniu ešte stále rozšíreného problému detských a nútených sobášov. Hoci sú tieto sobáše jasným porušením práv dieťaťa a sú medzinárodne klasifikované ako zneužívanie detí a domáce násilie, počet týchto sobášov je veľmi vysoký a netýka sa iba tretích krajín, ale aj menšín pochádzajúcich z týchto krajín v členských štátoch EÚ.


Z novej legislatívy, ktorá sa bude týkať fungovania Európskej únie spomeniem hlasovania o programe na rozvoj európskeho obranného priemyslu, o pravidlách vykonávania štatistík v poľnohospodárskej oblasti, správe o klimatickej diplomacii či správe o úlohe miest v tvorbe a vykonávaní európskych politík. Významnou bude tiež správa týkajúca sa reformy volebného práva Európskej únie, ktorá prináša zmeny týkajúce sa systému volenia, ako je napríklad možnosť elektronického hlasovania.


Na stole budeme mať taktiež niekoľko pozmeňujúcich návrhov týkajúcich sa rozpočtu EÚ za rok 2017, mandát na konečné rokovania o rozpočte pre rok 2019, ale aj žiadosť o poskytnutie prostriedkov z Fondu na prispôsobenie sa globalizácií, ktoré majú slúžiť na pomoc prepusteným pracovníkom spoločnosti Air France. Hlasovať budeme tiež o odporúčaniach v nadväznosti na plánované 73. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN.


V rámci pravidelných debát o budúcnosti Európy si na tomto plenárnom zasadnutí vypočujeme názory poľského premiéra Mateusza Morawieckeho.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page