top of page

Pomoc zotavujúcim sa ľuďom späť na pracovný trh


Čo to znamená, keď sa návrat do práce po nehode či chorobe stane hlavnou motiváciou?

Stefano prišiel o obe zápästia pri nehode v práci. Po transplantácii oboch zápästí sa pomaly učí svoje ruky ovládať.

Parlament požaduje celoeurópske riešenie problematiky dlhodobej práceneschopnosti a umožnenie zotrvať, alebo vrátiť sa na trh práce pre týchto ľudí. Návrhy poslancov by mali zahŕňať aj prispôsobenie pracovného priestoru pre ľudí so zdravotným postihnutím a chronickými ochoreniami, individuálne reintegračné programy s mentormi, či psychologickú pomoc a podporu sociálnych pracovníkov po „vyhorení“, či iné ochorenia spojené so stresom.

Jana Žitňanská: „Musíme vytvoriť pracovný trh, ktorý bude inkluzívnejší a prístupnejší pre starších a chorľavých ľudí a menej náchylný vnímať dlhodobú neaktivitu ako dôvod straty zručností.“ Starší ľudia, ktorí sa rozhodnú zotrvať v práci namiesto odchodu do dôchodku, by taktiež mohli z tejto podpory profitovať a to napríklad v podobe odborných školení.

Parlament verí, že táto rastúca skupina potenciálnych zamestnancov by mala byť vnímaná nie len ako príležitosť skvalitniť fyzické a mentálne zdravie konkrétnych jednotlivcov, ale aj prínos pre celú spoločnosť.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page