top of page

Plenárne zasadnutie I.: marec 2019


Prvé z plánovaných dvoch plenárnych zasadnutí za mesiac marec začína už budúci pondelok v Štrasburgu.


Za najdôležitejší bod tohto plenárneho zasadnutia považujem už konečné hlasovanie o tzv. Akte o prístupnosti, resp. smernici o požiadavkách na prístupnosť produktov a služieb, ktorá zabezpečí osobám so zdravotným postihnutím, ale aj iným osobám, ktoré napríklad majú dočasné zdravotné komplikácie alebo iba nesú ťažký náklad, kufor či detský kočiar, prístupnejšie služby, prispôsobený tovar a do istej miery aj prostredie a dopravu.


Z ďalších tém, ktorým sa v Európskom parlamente venujem, budeme hlasovať aj o programe Európskych zborov solidarity, ktorý dáva mladým ľuďom príležitosť zapojiť sa do dobrovoľníctva, pracovných aktivít či stáží, ktorých spoločným menovateľom je solidarita a takto pomôcť a zároveň získať nové skúsenosti. Okrem toho budeme mať tentokrát na programe aj označovanie alkoholických nápojov, pričom v rámci tejto témy dlhodobo hovorím o potrebe upozorňovať nielen na vysoké kalorické hodnoty alkoholických nápojov či množstvo pridaného cukru, ale prirodzene aj na jeho nevhodnosť pre tehotné ženy. Nakoniec z mojich tém spomeniem ešte hlasovanie o vylepšených európskych pravidlách upravujúcich rodičovskú zodpovednosť v cezhraničných sporoch, a pravidlách pre prípady cezhraničných rodičovských únosov.


Množstvo správ bude počas tohto plenárneho zasadnutia pochádzať z okruhu zahraničných vzťahov. Niektoré budú jednoduché a skôr technickej povahy, ako napríklad schvaľovanie protokolov k dohodám medzi EÚ a Egyptom a EÚ a Čínou, ktoré majú za úlohu reflektovať pristúpenie Chorvátska ako členského štátu až po zložitejšie otázky, ako napríklad v rámci hlasovania o tom, či sa situácia v Turkmenistane zlepšila natoľko, že je možné pokračovať v rokovaniach o uzavretí dohody o partnerstve a spolupráci. Z ďalších hlasovaní z tejto oblasti spomeniem ešte uzavretie dohody s Vietnamom o dovoze dreva, s Afganistanom o spolupráci a partnerstve, dohody o účasti Andorry, Monaka a San Marína na činnosti európskej agentúry eu-LISA, či uznesenie o stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom a hlasovanie o uznesení o Turecku.


Keďže termín odchodu Veľkej Británie z EÚ sa nezadržateľne blíži a vyjednaná dohoda, ktorá by upravovala vzťahy medzi EÚ a UK po ich odchode ešte nebola schválená, je čoraz naliehavejšie prijať rôzne opatrenia ako prípravu na tzv. Brexit bez dohody. Práve preto budeme hlasovať o celej sérii návrhov, ktoré zabezpečia aspoň na obmedzený čas po odchode Veľkej Británie pokračovanie určitých programov či plynulosť dopravy. Vďaka týmto opatreniam budú môcť napríklad študenti pokračovať vo svojom štúdiu vo Veľkej Británii, neprestanú zo dňa na deň platiť práva sociálneho zabezpečenia či nebude prerušené spojenie medzi prístavmi. Veľmi významné hlasovanie bude tiež o návrhu na oslobodenie občanov Veľkej Británie od vízovej povinnosti pri vstupe do Schengenského priestoru.


K ďalšej skupine správ, o ktorých budeme hlasovať, budú patriť správy týkajúce sa rôznych aspektov bezpečnosti. Budeme hlasovať o tzv. Akte o kybernetickej bezpečnosti, o systéme výmeny informácií o trestne stíhaných občanoch tretích krajín či o potrebe zvyšovania angažovanosti EÚ na poli prevencie a urovnávania konfliktov. S touto témou súvisí aj veľmi špecifická správa, ktorá sa týka vytvárania bezpečného prostredia pri športových podujatiach a nakoniec spomeniem správu o otázke, ktorá sa v poslednom čase vynára čoraz častejšie, a síce otázke či závislosť európskych spoločností a inštitúcií na čínskych technológiách nepredstavuje bezpečnostné riziko.


S témou životného prostredia budú súvisieť tri správy, jedna z nich sa zaoberá tým, akým spôsobom je možné kontrolovať veľkých predátorov, ktorí v niektorých členských štátoch spôsobujú veľké škody poľnohospodárom tým, že napádajú dobytok. S témou životného prostredia súvisí aj ďalšie uznesenie, ktoré prináša odporúčania pre zabezpečenie čistého ovzdušia pre všetkých a posledné uznesenie, ktoré v tejto súvislosti spomeniem, je uznesenie o ochrane morského prostredia prostredníctvom zabezpečenia spracovania odpadu z lodí.


Poslednou z tém tohto plenárneho zasadnutia je téma ekonomická, v rámci ktorej budeme hlasovať o správe o nekalých obchodných praktikách vo vzťahoch medzi podnikmi v potravinovom dodávateľskom reťazci, správe o boji proti podvodom s bezhotovostnými platobnými prostriedkami a správe o minimálnom krytí strát pri problémových expozíciách.

V rámci pokračovania diskusií o budúcnosti Európy si vypočujeme slovenského premiéra Petra Pellegriniho. AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page