Čína prijala kontroverzný zákon, ktorým napriek medzinárodnému dohovoru výrazne ohrozila autonómiu, právny štát a základné slobody Hongkongu. Akt si vyžiadal okamžitú reakciu medzinárodného spoločenstva v podobe ostrého vyhlásenia viac než 200 svetových politických lídrov z 23 krajín. Zmobilizovala ich s lovenská europoslankyňa Miriam Lexmann (EĽS/KDH) spolu s organizáciou Hong Kong Watch.

„Teší ma, že vyhlásenie podporilo toľko politických reprezentantov zo Slovenska,” zdôraznila Lexmann, podľa ktorej tým SR vyslala jasný medzinárodný signál. Medzi nimi je aj predsedníčka výboru pre sociálne veci NRSR a bývalá europoslankyňa Jana Žitňans...

 

Kým domovy sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti miest a obcí môžu žiadať od štátu ochranné pomôcky, neverejné si majú pomôcť sami. Koronavírus si však nevyberá podľa zriaďovateľa, apelujú spoločne europoslankyňa Miriam Lexmann (EĽS/KDH) a poslankyňa NR SR Jana Žitňanská (Za ľudí) na urýchlenú hmotnú pomoc štátu neziskovým a charitatívnym organizáciám poskytujúcim sociálnu starostlivosť.

Slovensko svojou rýchlou reakciou už dokázalo oddialiť vrchol epidémie a znížiť úmrtnosť obyvateľov na COVID-19. Mnohé veci sme teda zvládli lepšie ako napríklad Taliansko či Španielsko, kde hrozbu šírenia nákazy v zariadeniach sociálnych služieb podceni...

 

Európska únia vznikla pred viac ako 60-timi rokmi ako projekt mieru, stability a prosperity. Dnes ju tvorí spoločenstvo 28 štátov s 500 miliónmi obyvateľov, ktorí hovoria 24 oficiálnymi jazykmi. 19 členských štátov používa menu euro. Slovenská republika vstúpila do Európskej únie v roku 2004, členmi menovej únie sme sa stali v roku 2009.

 

Fungovanie Európskej únie upravuje Lisabonská zmluva (2009). V súlade so zmluvou  koná Únia v rôznych oblastiach verejnej politiky len vtedy, pokiaľ navrhované ciele nemôžu byť uspokojivo dosiahnuté členskými štátmi (princíp subsidiarity). Konanie Únie nesmie presiahnuť to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov (prin...

Európsky parlament je jedinou inštitúciou, kde občanov reprezentujú ich priamo volení zástupcovia. Od roku 2010 pracuje v parlamente 751 europoslancov. Ich počet sa určuje podľa počtu obyvateľov jednotlivých členských štátov. Slovenskú republiku zastupuje 13 europoslancov.

Právomoci parlamentu sa postupom času posilňovali. Od prijatia Lisabonskej zmluvy je Parlament spoluzákonodarcom pre takmer celé právo EÚ. Spolu s Radou prijíma alebo mení a dopĺňa návrhy Komisie. Takisto dohliada na činnosť Komisie, prijíma rozpočet Európskej únie a spolupracuje s národnými parlamentmi. Parlament nemá právo navrhovať novú legislatívu, môže iba Komisiu...

Ako občan Európskej únie máte právo cestovaťpracovať a žiť v ktoromkoľvek štáte Európskej únie. Máte taktiež možnosť uchádzať sa o pracovné miesto alebo stáž v európskych inštitúciách.

Bez ohľadu na Vašu štátnu príslušnosť máte právo voliť a byť volený vo voľbách do orgánov samosprávy v krajine Vášho pobytu. Za krajinu, ktorej ste štátnym občanom máte právo kandidovať  a hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Môžete podať alebo podporiť petíciu a prostredníctvom európskej iniciatívy občanov môžete požiadať Európsku komisiu, aby predložila návrh právneho predpisu v oblasti, ktorú považujete za dôležitú...

Stať sa spravodajcom legislatívneho návrhu

Od prijatia Lisabonskej zmluvy majú poslanci EP možnosť ovplyvniť znenie väčšiny legislatívnych návrhov z dielne Komisie. Keď návrh príde do parlamentu, pridelí sa príslušnému výboru a v rámci výboru poslancovi, ktorý sa o danú tému zaujíma. Tento poslanec sa stáva spravodajcom. Poslanci z ostatných frakcií sa zase môžu uchádzať o pozície tieňových spravodajcov. Podobne ako rečnícky čas počas zasadaní v Štrasburgu, aj pozícia spravodajcov sa prideľuje podľa presných pravidiel (každá politická frakcia má v závislosti od počtu poslancov istý počet bodov, za ktorý sa môže o legislatívne návrhy uchádzať/za kto...

 Kancelária Jany Žiňanskej organizuje pravidelné návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu a v Bruseli. Približne 110 návštevníkov ročne tak môže na vlastnej koži zažiť atmosféru plenárnych zasadnutí, či zasadnutí výborov, stretnúť sa s poslancami osobne a získať informácie o fungovaní inštitúcii z prvej ruky. Štrasburg je oficiálnym sídlom Európskeho parlamentu. Každý mesiac sa tu poslanci schádzajú na štyri dni a rokujú na sérii schôdzí, ktoré sú známe ako plenárne zasadnutia. Či už ide o zamietanie, pozmeňovanie alebo schvaľovanie návrhov, tento týždeň je vrcholným bodom zákonodarného procesu EÚ. Zasadnutie majú možnosť návštevníci sledovať naživo...

Viem, že každý máte práce a starostí vyše hlavy. Ale ak si nájdete čas, prečítajte si zaujímavý článok o tom, ako to v skutočnosti je s tými zákazmi či príkazmi z Bruselu. Naozaj je veľmi dobre napísaný.

PS: A áno, EÚ má aj veľa zbytočných regulácií. Nie, nesúhlasím, aby EÚ zasahovala do politík, ktoré patria do právomocí členských štátov. Áno, konanie viacerých čelných predstaviteľov inštitúcií EÚ považujem za pochabé, nezodpovedné, sebastredné a chvíľkami infantilné.

Please reload

 NÁVŠTEVY: 
Please reload

 PLENÁRNE SCHÔDZE: 
Please reload