ŽIVOTOPIS 

 ODPOČET 

 AKTIVITY 

Verím, že všetci ľudia sú si rovní a preto bojujem za ochranu ľudí so zdravotným postihnutím a dôstojný život seniorov.

 

Dlhodobo sa angažujem v podpore a ochrane mladých rodín a presadzujem skvalitnenie školstva.

Týmto témam sa venujem aj vo výboroch Európskeho parlamentu - vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci a

vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť.

 

Európska únia má v súčasnosti zásadný vplyv na to, ako bude vyzerať väčšina zákonov v jej členských krajinách, vrátane Slovenska. Po skúsenostiach z Národnej rady SR preto budem pre svojich voličov nasledujúcich niekoľko rokov pracovať

v Európskom parlamente, lebo práve tam sa prijímajú zásadné rozhodnutia pre život nás všetkých.

 

Pomáhať tým, ktorí to potrebujú a ochraňovať najslabších je to, čomu verím a čo učím aj svoje deti.

Možno nedokážem zmeniť svet. Ale som si istá, že v Európskom parlamente dokážem zmeniť Európu a zlepšiť život ľudí na Slovensku.

 

Abyže nám lepšie bolo :)