top of page

 ŽIVOTOPIS 

 ODPOČET 

 AKTIVITY 

Verím, že všetci ľudia sú si rovní a preto bojujem za ochranu ľudí so zdravotným postihnutím a dôstojný život seniorov. Dlhodobo sa tiež angažujem v podpore a ochrane mladých rodín a presadzujem skvalitnenie školstva.

 

Po skúsenostiach z Európskeho parlamentu vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci a Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť som sa rozhodla pokračovať ako poslankyňa v Národnej rade SR, kde som aj predsedníčkou Výboru pre sociálne veci. 

Verím, že práve na poli Národnej rady SR sa môžem usilovať o systémové zmeny prístupu štátu k ľuďom so zdravotným postihnutím a k ich rodinám.

Lebo už nie je čas robiť len kozmetické úpravy.

Pomáhať tým, ktorí to potrebujú a ochraňovať najslabších je to, čomu verím a čo učím aj svoje deti.

Možno nedokážem zmeniť svet, ale budem robiť všetko preto, aby som pomohla zlepšiť život ľudí na Slovensku.

 

 

Abyže nám lepšie bolo :)

bottom of page