top of page

Ľudsko-právne uznesenia


Na pôde Európskeho parlamentu, konkrétne v priebehu plenárnych zasadnutí v Štrasburgu, sa pravidelne prijímajú uznesenia o ľudských právach. Niektoré iniciatívy poslancov majú priamy dopad ihneď, ako napríklad prepustenie somálskej kresťanky Meriam Ibrahim, iné zase napomáhajú k pozitívnej zmene v krízových regiónoch pomalšie. V roku 2014 som sa spolupodieľala na 18 uzneseniach. Ich tvorba spadá hlavne pod zahraničný výbor, no aktívne sa môžu zapojiť aj iní poslanci. Prenasledovanie kresťanov vo svete, ochrana detí a žien, či sloboda prejavu, to sú témy, ktorým sa venujem najviac.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page