top of page

Porušovanie ľudských práv detí so zdravotným postihnutím


Jedným z nástrojov Európskeho parlamentu, ako zmeniť veci k lepšiemu, je otázka na ústne zodpovedanie položená Komisii. V decembri 2014 som touto formou upozornila na porušovanie ľudských práv detí so zdravotným postihnutím. V centre detskej starostlivosti v gréckom meste Lechaina, žijú deti v ponižujúcich životných podmienkach. Ich pripútanie na lôžka, či umiestňovanie do drevených klietok je nezákonné a v 21. storočí neprípustné. Treba zdôrazniť, že EÚ je zmluvnou stranou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorého cieľom je umožniť postihnutým osobám uplatňovanie nároku na dôstojnosť, nezávislosť a plné spoločenské uplatnenie. Na nárast umiestňovania detí v inštitucionálnej starostlivosti upozornil aj 17–ročný Dominik Drdúl zo Slovenska, ktorý sa sám narodil so zdravotným znevýhodnením. Pri príležitosti 25. výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa vystúpil na pôde Európskej komisie a okrem iného povedal, že „Pre deti je to hrozné miesto a ja som veľmi nahnevaný, že sa to stále deje v Európskej únii, nakoľko sa to deje v rozpore s Dohovorom o právach dieťaťa.“


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page