top of page

Aké nástroje môže využiť občan EÚ?


Ako občan Európskej únie máte právo cestovať, pracovať a žiť v ktoromkoľvek štáte Európskej únie. Máte taktiež možnosť uchádzať sa o pracovné miesto alebo stáž v európskych inštitúciách.

Bez ohľadu na Vašu štátnu príslušnosť máte právo voliť a byť volený vo voľbách do orgánov samosprávy v krajine Vášho pobytu. Za krajinu, ktorej ste štátnym občanom máte právo kandidovať a hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Môžete podať alebo podporiť petíciu a prostredníctvom európskej iniciatívy občanov môžete požiadať Európsku komisiu, aby predložila návrh právneho predpisu v oblasti, ktorú považujete za dôležitú. Tiež sa môžete zapojiť do verejnej konzultácie, ktorú Komisia zvyčajne uskutoční, keď začne pracovať na novej iniciatíve v určitej oblasti politiky alebo sa rozhodne revidovať existujúce právne predpisy.

V prípade akýchkoľvek otázok o Európske únii môžete kontaktovať (telefonicky alebo e-mailom) centrálnu informačnú službu Europe Direct.

Ak dôjde k porušeniu Vašich práv uvedených v Charte základných práv Európskej únie môžete sa obrátiť na Súdny dvor EU. Ak podľa vás určitý členský štát nevykonáva predpisy EÚ správne, môžete podať sťažnosť Európskej komisii. Ak podľa Vás niektorá z európskych inštitúcií konala v rozpore s právnymi predpismi alebo urobila administratívnu chybu môžete podať sťažnosť Európskemu ombudsmanovi a ak dôjde k zneužitiu finančných prostriedkov EÚ oznámiť to Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page