Diskriminácia je aktuálna stále

01.02.2015

Na Slovensku je smernica, ktorá ustanovuje rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní súčasťou antidiskriminačného zákona už viac ako 10 rokov.  Žiaľ, ako dokumentuje správa Komisie, pri implementácii tejto legislatívy čelíme ešte mnohým výzvam, pretože s diskrimináciou sa dennodenne neprestáva stretávať množstvo detí, žien a mužov.

Počas môjho plenárneho vystúpenia som vo vzťahu k Slovensku upozornila najmä na nerovný prístup k vzdelávaniu, na diskrimináciu zdravotne znevýhodnených a Rómov na trhu práce, a najmä na to, že naša spoločnosť na takéto vyčleňovanie dopláca. Segregácia prináša nielen ekonomické straty z nevyužitého potenciálu týchto ľudí, ale zároveň im upiera právo na sebarealizáciu a ľudskú dôstojnosť.

 

Členské štáty musia zabezpečiť, aby ľudia o svojom práve nebyť diskriminovaný vedeli. Aby sa mali na koho so žiadosťou o účinnú pomoc a nápravu obrátiť, v prípade, že im toto právo bude upierané.

Please reload

 AKTUÁLNE: 
Please reload

 NEPREHLIADNITE: 
Please reload