top of page

Budúcnosť sú deti


V súvislosti s vysokou mierou nezamestnanosti, ktorá už niekoľko rokov trápi Európsku úniu v diskusiách rezonujú najmä návrhy týkajúce sa trhu práce alebo Junkerov balíček zameraný na investičné projekty. Ja som presvedčená, že treba začať niekde úplne inde. Našou budúcnosťou sú naše deti, a preto to najlepšie čo môžeme urobiť je investovať práve do nich. Za najdôležitejšie v tomto smere považujem inkluzívne vzdelávanie, ktoré zabezpečí rovný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu všetkým deťom, a to bez ohľadu na ich zdravotne znevýhodnenie alebo socio-ekonomický status ich rodiny. Tejto téme sa plánujem venovať najmä medziskupine pre práva detí, ktorá bola tento rok v parlamente úspešne obnovená.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page