top of page

Každá tretia žena v Európskej únii je obeťou násilia

Čísla o násilí páchanom na ženách sú hrôzostrašné. Podľa aktuálnych údajov Agentúry Európskej únie pre základné práva je obeťou sexuálneho a/alebo fyzického násilia každá tretia žena v Európskej únii.

Pri príležitosti 25. novembra, ktorý je vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti násiliu páchaného na ženách som v spolupráci s kolegami z našej frakcie pripravila video, v ktorom jednohlasne tento fenomén odsudzujeme a zdôrazňujeme, že sa netýka len samotných žien, ale aj ich detí, ich rodín, celej spoločnosti.

V článku pre Parlamentný magazín a Európske noviny som upozornila, že v mnohých komunitách sa násilie páchané na ženách ešte stále považuje za súkromnú záležitosť, o ktorej sa nepatrí hovoriť. S takýmto postojom nemôžem súhlasiť. Na rozdiel od nás politikov, ktorí pri diskusii na túto tému pociťujeme hnev a rozhorčenie, obete násilia prežívajú pocity hanby a poníženia. Je preto našou povinnosť postaviť sa za práva obetí, hovoriť o tejto téme nahlas a nie ju zametať pod koberec.

Napriek tomu, že oceňujem úsilie Európskej únie bojovať proti násiliu páchanom na ženách, som presvedčená, že pomoc musí prísť najmä "zdola". V otázkach prevencie, vyšetrovania a poskytovania podporných služieb musia konať najmä členské štáty. Tak ako som uviedla v mojom plenárnom vystúpení: "Len 14 % obetí domáceho násilia naozaj naberie odvahu obrátiť sa na orgány, ktorých poslaním je chrániť nás. Čo hovorí o dôvere k policajným orgánom fakt, že kým vo Švédsku zaznamenali 47 znásilnení na 100 tisíc obyvateľov, v Grécku, v Maďarsku či napríklad na Slovensku sú to len dve, tri znásilnenia na ten istý počet? Nie, nie je to zásadnými rozdielmi medzi ľuďmi, rozdiel je v dôvere. V dôvere v políciu, súdy a zdravotnícky personál."

Problém násilia páchaného na ženách sa samozrejme netýka iba žien v Európe. Ako podpredsedníčka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť cítim v tomto smere zodpovednosť aj za tretí svet. Aj samotný Parlament vyslal v tomto smere silný signál, keď Sacharovovu cenu udelil lekárovi Denisovi Mukwegemu, ktorý sa stará o zmrzačené a znásilnené ženy v Kongu.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page