top of page

Boj s nezamestnanosťou v Európe pokračuje

V súvislosti s voľným pohybom osôb je zaujímavé, že napriek tomu, že v niektorých členských štátoch je veľké množstvo voľných pracovných miest a v iných zase vysoká miera nezamestnanosti, iba 3,1% Európanov pracuje v inom členskom štáte.

V Európskej únii už v roku 1993 vznikol portál EURES, ktorého cieľom je posilniť pracovnú mobilitu. Na portáli majú uchádzači o zamestnanie z celej EÚ možnosť zverejniť svoje životopisy a európski zamestnávatelia zase voľné pracovné miesta.

Na jeseň 2014 som sa vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci stala tieňovou spravodajkyňou nového nariadenia o Európskej sieti služieb zamestnanosti, prístupe pracovníkov k službám v oblasti mobility a o ďalšej integrácii pracovných trhov (nariadenie EURES), ktorého cieľom je zreformovať fungovanie portálu tak, aby vyhovoval podmienkam našej doby, a aby bol pri hľadaní pracovných miest a nových zamestnancov čo najefektívnejší.

Pri pripomienkovaní nariadenia budem dbať okrem iného najmä na to, aby bol portál v praxi prístupný aj pre rôzne typy znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Musíme si uvedomiť, že v EÚ žije viac ako 80 miliónov občanov so zdravotným znevýhodnením a až 75 miliónov Európanov má problémy so základnými zručnosťami akými sú písanie a čítanie.

Berúc do úvahy naše ľudsko-právne záväzky - Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným znevýhodnením, ale aj Stratégiu 2020, ktorej hlavným cieľom je znížiť nezamestnanosť naprieč EÚ, je našou povinnosťou umožniť pracovnú mobilitu aj týmto uchádzačom o zamestnanie a nezabúdať na ich potreby.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page