top of page

Nezamestnanosť mladých je celoeurópsky problém

Nezamestnanosť mladých je celoeurópsky problém a Slovensko patrí ku krajinám, kde je situácia obzvlášť nepriaznivá. Som rada, že som sa mohla zúčastniť prezentácie iniciatívy "Nestlé needs YOUth" v Prievidzi. Spoločnosť Nestlé nadviazala spoluprácu so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Prievidzi, aby spoločne prispeli k riešeniu nepriaznivej situácie v oblasti zamestnanosti mladých. Ide o ucelenú aktivitu, ktorá rozširuje, posilňuje a rozvíja šance na pracovné uplatnenie mladých do 30 rokov.

Som presvedčená, že potrebujeme zamestnávateľov na Slovensku, ktorí majú záujem na vzdelaní mladých. Spolupráca firiem a odborných škôl v rámci systému duálneho vzdelávania je jedným z dôležitých krokov k uplatneniu mladých ľudí na pracovnom trhu. Súčasne som zdôraznila, že je oveľa dôležitejšie vytvárať podmienky pre kvalitné vzdelávanie a prípravu pre budúce zamestnanie mladých ľudí, ako "len" podporovať vytváranie dočasných pracovných miest na krátku dobu. Je potrebné viesť mladých k samostatnosti prostredníctvom kvalitného vzdelávania. To by malo byť aj úlohou Európskej únie, aby sme aktívne podporovali prepojenie vzdelávania a reálnych potrieb pracovných trhov v jednotlivých členských štátov EÚ.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page