top of page

Aktuálne plány v medziskupine o zdravotnom znevýhodnení


Jednou z medziskupín, ktorá má v Európskom parlamente najdlhšiu tradíciu je medziskupina o zdravotnom znevýhodnení. V tejto medziskupine zastávam pozíciu jednej z podpredsedníčok, čo znamená, že svojim hlasom rozhodujem, okrem iného, aj o konrkétnych otázkach, ktorými sa budeme zaoberať. V roku 2015 nás čaká revízia Stratégie pre osoby so zdravotným znevýhodnením 2010 - 2020, Komisia by mala zverejniť dlho očakávanú legislatívu o zlepšení prístupu k tovarom a službám v rámci jednotného trhu. Ja osobne by som rada otvorila tému o prístupnosti literatúry pre osoby s mentálnym znevýhodnením (jazyk easy to read) a otázku pozbavovania právnej spôsobilosti týchto osôb.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page