top of page

Dobrovoľníctvo


Jednou z mojich srdcových záležitostí je aj dobrovoľníctvo. Dobrovoľníctvo spája ľudí rôzneho veku z rôznych komunít, umožňuje nám získavať nové zručnosti, navzájom sa od seba učiť a meniť svoje okolie k lepšiemu. Ľudia, ktorí boli alebo sú dobrovoľníkmi majú väčšiu šancu zamestnať sa a existuje u nich menšie riziko, že sa stanú nezamestnanými alebo dokonca nezamestnateľnými.

Keďže som sama dobrovoľníčkou a na Slovensku som sa ako poslankyňa NR SR zaoberala legislatívnou úpravou dobrovoľníctva, chcem sa tejto téme venovať aj naďalej na pôde Európskeho parlamentu. V spolupráci s Európskym centrom dobrovoľníctva sme oslovili ostatných poslancov s výzvou o podporu založenia medziskupiny o Dobrovoľníctve a aktívnom občianstve. Napriek tomu, že sme splnili podmienky pre to, aby sme sa mohli uchádzať o politickú podporu predsedov jednotlivých politických frakcií (počet podpisov a podpisy poslancov z aspoň troch frakcií), pri konečnom rozhodovaní nezískala naša medziskupina potrebný počet hlasov.

Neznamená to však, že sa na práci v tejto téme chystám poľaviť. S poslancami, ktorí podporili vznik medziskupiny a s Európskym centrom dobrovoľníctva sme sa dohodli na intenzívnej spolupráci. Plánujeme napr. zorganizovať dve tematické semináre - zber dát v dobrovoľníctve a meranie jeho prínosu a politika dobrovoľníctva na úrovni EÚ.

V nadväznosti na Európsky rok dobrovoľníctva bola v roku 2014 po prvýkrát vyhlásená súťaž Európske mesto dobrovoľníctva. Víťazom prvého ročníka sa stala Barcelona. Bolo mi cťou prijať ponuku od Európskeho centra dobrovoľníctva, aby som sa stala členkou poroty druhého ročníka súťaže, kde boli na cenu nominované tri mestá: Basel (Švajčiarsko), Lisabon (Portugalsko) a Neapol (Taliansko). Víťazom sa napokon stal aj môj osobný favorit - Lisabon. Vo svojom blahoprajnom liste som vyzdvihla právny rámec Lisabonu, medzinárodnú spoluprácu a existenciu takzvanej dobrovoľníckej banky, ktorá slúži ako dôležitý kontaktný bod a poskytovateľ služieb súvisiacich s dobrovoľníctvom.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page