Interpelácie na Ministerstvo školstva SR

23.03.2015

Vo veci vyplácania kreditových príplatkov riaditeľmi škôl učiteľom - ako sa bude riešiť nedostatok finančných prostriedkov jednotlivých škôl, ktorý bol spôsobený vyplácaním kreditových príplatkov

 

Vo veci financovania asistentov učiteľov - žiadosti na poskytnutie asistenta učiteľa a poskytovanie aktuálnych informácii zamestnancami odboru školstva

 

Vo veci vyplácania odmien učiteľom za spracované DVO - žiadosť o vyjadrenie ministra školstva k neoprávnenej zmene zmluvne dohodnutých podmienok vyplácania odmien učiteľom za spracované DVO v priebehu projektu

 

Vo veci navýšenia finančných prostriedkov pre asistentov učiteľa - otázka vo veci navýšenia finančných prostriedkov a ignorovania verejného prísľubu ministra financií

 

Vo veci problematiky detí s ochorením Diabetes mellitus 1. typu - riešenie príjimania detí s ochorením Diabetes mellitus 1. typu do predškolských zariadení

 

Vo veci úprav zákonov v oblasti školstva - nejasnosti ohľadne prospechového priemeru žiakov základnej školy a koncoročného vysvedčenia v 9. ročníku

Please reload

 AKTUÁLNE: 
Please reload

 NEPREHLIADNITE: 
Please reload