Interpelácie na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

23.03.2015

Vo veci mimoriadnej dotácie na dofinancovanie sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov - otázka ohľadne neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré budú poberať mimoriadnu dotáciu

 

Vo veci prístupu k žiadateľom o prácu na úrade práce - otázka týkajúca sa osobnostných a profesionálnych predpokladov pracovníkov Úradu práce pre prácu s verejnosťou, nezamestnanými, uchádzačmi o prácu

 

Vo veci rozšírenia projektu aktivačných prác - otázka rozšírenia projektu aktivačných prác o ďalšiu aktivitu -vzdelávanie a poradenstvo pre ľudí, ktorí sa zúčastňujú aktivačných prác, prečo práve tento druh rekvalifikácie a
nie napr. jazykové kurzy, apod.

 

Vo veci odchodu do dôchodku v prípade rizikových pracovných povolaní - zmena veku odchodu do dôchodku v prípade rizikovej skupiny akou sú profesionálni potápači

 

Vo veci príspevku na opatrovanie v prípade hospitalizácie dieťaťa - žiadosť o úpravu znenia zákona v prospech poberateľov opatrovateľského príspevku v prípade hospitalizácie dieťaťa aj po prekročení 30 dní v špecifických prípadoch

 

Vo veci jednotného postupu pri posudzovaní a rozhodovaní o žiadostiach na kompenzačné pomôcky pre zdravotne postihnutých - odborné a kvalifikačné predpoklady revíznych lekárov pri posudzovaní zdravotného stavu pri rôznych
špecifických ochoreniach

Please reload

 AKTUÁLNE: 
Please reload

 NEPREHLIADNITE: 
Please reload