Interpelácia na Ministerstvo financií SR

- Vo veci rozdeľovania výnosu dane z príjmov územnej samospráve vo väzbe na školy a školské zariadenia - informácie ohľadne rozdeľovania výnosu dane z príjmov územnej samosprávy školám a školským zariadeniam

#Legislatívnenávrhy

 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: