top of page

Interpelácie na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

- Vo veci prípravy zákona o územnom plánovaní a výstavbe - vyjadrenie k vyhláške, ktorá sa bude zaoberať debarierizáciou a bezbariérovosťou budov a komunikácií

#Legislatívnenávrhy

 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page