top of page

Mladí nezamestnaní zo Slovenska dostanú 21 miliónov eur


V stredu 29. apríla 2015 schválil Európsky parlament (EP) na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Pre Slovensko to znamená, že od Európskej komisie dostane k dispozícii viac ako 21 miliónov eur na rýchlejší rozbeh programov pre mladých ľudí, ktorí sú v súčasnosti bez zamestnania a nenavštevujú školu.

Slovenská europoslankyňa Jana Žitňanská (NOVA) k schválenému návrhu navýšenia vysvetľuje: “Návrh zvýšenia predbežných platieb regiónom, kde to nutne potrebujú, podporujem. Moja podpora ale nie je bez vážnych výhrad. Musíme ustriehnuť, aby sa z týchto peňazí nemohli financovať rôzne pokútne a nezmyselné projekty. Komisia navrhla opatrenie v rámci svojich právomocí, parlament ho podporil - bude na nás, ako si so zmysluplnou ponukou pre mladých poradíme sami.”

Jana Žitňanská spolupracovala na príprave návrhu ako tieňová spravodajkyňa za skupinu Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR). Návrh je reakciou na potreby mladých ľudí bez zamestnania, ktorých bolo v roku 2014 tesne pod päť miliónov. Pomoc bude určená regiónom v EÚ, kde je situácia mladých nezamestnaných najvážnejšia. Medzi tzv. oprávnenými prijímateľmi pomoci, teda regiónmi s mierou nezamestnanosti mladých do 25 rokov viac ako 25 %, je aj východné, stredné a západné Slovensko.

Už koncom leta 2015 dostane Slovensko vyplatených 21 miliónov z celkového balíka 72 miliónov v rámci Iniciatívy pre mladých. Tieto peniaze budeme môcť využiť len na priamu podporu mladých ľudí - pracovné stáže pre mladých, učňovské vzdelávanie, podpora prvej pracovnej skúsenosti, pomoc mladým podnikateľom a pod..

Práca na pomoci mladým nezamestnaným schválením v EP nekončí. “Spolu s kolegami sme vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci pripravili interpeláciu na Radu, aby členské štáty po prijatí navýšeného financovania zhodnotili zmysluplnosť a efektívnosť projektov. Pozorne sledujem aj prácu nášho Ministerstva práce a sociálnych vecí. Dôležité je uvedomiť si, že tu už nie je priestor na žiadne výhovorky - dostali sme financovanie aj know-how.”

Ďalšie informácie:


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page