top of page

Plenárne zasadnutie: máj 2015


Tento týždeň sa Európsky parlament opäť presunul do Štrasburgu na plenárne zasadnutie. Na programe máme množstvo tém ako napríklad mierový proces na Strednom východe a úloha EU pri jeho vytváraní alebo debatu o Turecku a jeho pokroku pri napĺňaní asociačných kritérií Európskej únie.

Hlavnými témami však budú opatrenia smerujúce k obmedzovaniu financovania ozbrojených skupín prostredníctvom kontroly pôvodu určitých druhov minerálov a kovov pochádzajúcich z rizikových oblastí, ako aj opatrenia smerujúce proti praniu špinavých peňazí a medializovaná téma výnimky z platenia DPH pre služby na digitálnom trhu a napr. aj elektronické knihy. Okrem toho budeme diskutovať o financovaní spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky EU, financovaní rozvoja a novej insolvenčnej legislatíve.

Z medicínskych tém sa budeme zaoberať otázkou spolupráce v zlepšovaní zdravotnej starostlivosti v Európe a vytváraniu odolnosti ľudí voči vírusom, a tým zníženiu spotreby antibiotík. V stredu večer a vo štvrtok budeme diskutovať o dvoch dôležitých témach - v prvom rade to bude dlho očakávaná smernica týkajúca sa predĺženia materskej dovolenky v EÚ z osemnástich na plne hradených dvadsať týždňov a dva týždne plne hradenej otcovskej dovolenky. Po sérií blokácií prijatia smernice zo strany Rady však hrozí, že bude Komisiou "zmetená zo stola", ak sa nepodarí nájsť kompromisné riešenie prijateľné pre všetky strany (a to najmä pre zamestnávateľov a členské štáty, pre ktoré je "plný plat" vyplácaný počas trvania materskej dovolenky neúnosný).

Druhou stredňajšou témou bude Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý Európska únia koncom roka 2010 ratifikovala a v tomto roku dochádza ku kontrole jeho implementácie v celej EU. Zaujímavou témou bude aj boj proti baktérii Xylella fastidiosa, ktorá decimuje olivovníky v Taliansku.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page