top of page

Literárna a výtvarná súťaž

Jana Žitňanská,

poslankyňa Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku

vyhlasuje

● literárnu súťaž o najlepšiu poéziu / prózu

● výtvarnú súťaž o najlepšiu kresbu / maľbu / grafiku

pre krajanských slovenských študentov stredných a vysokých škôl v autochtónnych oblastiach

na tému

Prejavme v Európe našu kultúrnu identitu /

alebo Integrácia bez predsudkov - výzva pre Európu.

Podmienky literárnej a výtvarnej súťaže:

1. Zaslanie literárneho (vo formáte .doc) alebo výtvarného diela (vo formáte .jpg alebo .pdf) na zadanú tému do 30. júna 2015 na adresu: jana.zitnanska-office@europarl.europa.eu.

2. Súťaže sa môžu zúčastniť iba jednotlivci - študenti - slovenskí krajania stredných a vysokých škôl v autochtónnych oblastiach (Maďarsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina, Chorvátsko a Poľsko).

3. V emaili jasne uveďte svoje meno a priezvisko, adresu trvalého a prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, názov a adresu školy, ktorú navštevujete.

4. O splnení podmienok súťaže a hodnotení zaslaných diel rozhodne odborná porota najneskôr 31. júla 2015. Na zabezpečenie objektívnosti budú práce posudzované anonymne. Výsledky zverejníme na internetovej stránke www.janazitnanska.sk, odkiaľ budú voľne k dispozícii aj pre médiá.

5. Porota bude hodnotiť odbornú aj obsahovú úroveň. Spôsob hodnotenia stanoví predseda poroty s prihliadnutím na aktuálnosť, invenciu a nový náhľad na problematiku.

6. Cena pre vítaza: Štvordňový autobusový zájazd do Štrasburgu v mesiaci október 2015, s prehliadkou sídla Európskeho parlamentu a mesta Štrasburg, ubytovaním a stravou. Ocenení budú mať príležitosť absolvovať pracovný deň s poslankyňou Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku Janou Žitňanskou.

7. Bližšie informácie Vám poskytne Vladimír Dolinay, +421 905 402 560, vladimir@dolinay.sk.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page