top of page

Plenárne zasadnutie: jún 2015


Budúci týždeň sa Európsky parlament opäť presúva do Štrasburgu na plenárne zasadnutie a na programe máme hneď niekoľko ostro sledovaných tém. Okrem tzv. TTIP - transatlantického obchodného a investičného partnerstva, ktoré naráža na ďalšie a ďalšie prekážky a požiadavky týkajúce sa hlavne usporiadania vzťahov medzi štátom a investormi a ochrany investícií, to budú aj vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskom spojené s diskusiou o nukleárnej hrozbe na Kryme, ale aj reakcia Európskej únie na kontroverzné vyhlásenie maďarského prezidenta Viktora Orbána na tému možného znovuzavedenia trestu smrti v Maďarsku.

Hneď na pondelok máme pripravené aj hlasovanie o novej európskej stratégii pre rovnosť medzi mužmi a ženami. Zaoberať sa budeme aj ochranou práv duševného vlastníctva, ktorá je dôležitá najmä pre podporu kreativity a inovatívneho rastu. Európska únia chce duševné vlastníctvo ochraňovať prostredníctvom zvyšovania povedomia spotrebiteľov o výrobkoch, ktoré ho porušujú. A okrem ochrany práva duševného vlastníctva v Európe sa budeme zaoberať aj jeho ochranou v tretích krajinách.

Z ekonomických tém máme na programe vytvorenie únie kapitálových trhov ale aj otázky týkajúce sa podpory dlhodobého zapojenia akcionárov a smernicu o správe a riadení spoločnosti.

Témou čiastočne spojenou s komplikovanými medzinárodnými vzťahmi s Ruskom je aj téma energetickej bezpečnosti. Vzhľadom na nestálu situáciu je pre Európsku úniu stále naliehavejšia otázka vytvorenia bezpečného jednotného energetického trhu a ukončenia energetickej závislosti na dodávateľoch z tretích krajín, na ktorých sa Európska únia nemôže naďalej spoliehať.

Environmentálnou témou je najmä otázka zapojenia sa Islandu ako nečlenského štátu Európskej únie ku Kjótskemu protokolu týkajúcemu sa zníženia emisií skleníkových plynov na 80%.

V neposlednom rade budeme diskutovať aj o otázke ľudských práv a ich porušovania v Azerbajdžane, a to najmä v súvislosti s premiérovými Európskymi hrami, ktoré budú zahájené už budúci týždeň práve v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page