top of page

Súťaž o európske ocenenie pre bezbariérové mestá je spustená


Ste mestom s viac ako 50 000 obyvateľmi a usilujete sa o to, aby Vaše mesto bolo lepším miestom na život pre všetkých bez ohľadu na zdravotné postihnutie a vek? Odstraňujete bariéry na úradoch, vo verejnej doprave, na detských ihriskách a iných verejných priestranstvách?

Zapojte sa do súťaže o európske ocenenie pre bezbariérové mestá (Access City Award 2016) a pochváľte sa všetkým tým, čo sa Vám už podarilo dosiahnuť!

Šiesty ročník súťaže, do ktorého sa zapojilo už viac ako 200 európskych miest je otvorený od 15. júna do 10. septembra 2015. Ocenenia budú odovzdané piatim mestám z Európskej únie 7. decembra 2015 v Bruseli pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím.

V predchádzajúcich ročníkoch už uspeli české, poľské a maďarské mestá, verím, že tento rok si jednu z cien odnesie bezbariérové mesto na Slovensku!

Príklady dobrej praxe pre inšpiráciu ako aj detailnejšie podmienky pre zapojenie sa do súťaže nájdete v slovenskom jazyku na tejto webstránke


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page