top of page

Newsletter: júl 2015


Prvý rok v Európskom parlamente

Nikto z nás si nevybral, v ktorej krajine, obci či rodine sa narodí. Či sa narodí zdravý alebo so zdravotným postihnutím. Či počas života nepríde o zrak, sluch, nezostane na vozíku. Či sa v dôsledku nepriazne osudu nestane tým slabším, osamelým, odkázaným. Či je vôbec vzhľadom na svoj nízky vek schopný brániť sa.

Som presvedčená, že ak štát a politici majú niekomu pomáhať, sú to predovšetkým ľudia, ktorí si nie svojou vinou sami pomôcť nevedia.

Dovoľte, aby som Vás informovala o niektorých aktivitách, ktoré sa mi v tejto oblasti za rok pôsobenia v Európskom parlamente podarili presadiť či iniciovať. Má zmysel snažiť sa o spravodlivosť a pomáhať ľuďom.

Pozrieť newsletter vo Vašom prehliadači.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page