top of page

Plenárne zasadnutie: september 2015


Prvé plenárne zasadnutie po letných prázdninách sa bude vo veľkom týkať tém spojených s morom, rybárstvom a najmä s úvahami, akým spôsobom zabezpečiť udržateľnosť v tejto oblasti. Budeme sa zaoberať zákazom predaja výrobkov z tuleňov, kontrolou populácie žralokov v prípade schválenia rybárskych dohôd s niektorými africkými krajinami, ako aj celkovým vnášaním inovácií do tradičných odvetví, za aké sa rybárstvo považuje.

Na programe budeme mať aj prvú úspešnú občiansku iniciatívu Right2Water, ktorá nabáda Komisiu na legislatívny návrh týkajúci sa práva na prístup k vode ako základného ľudského práva. Z podnikateľskej oblasti budeme prejednávať najmä možnosti vytvorenia cielených politík pre rodinné podniky v Európe, ako aj potrebu podnikateľského vzdelávania.

A samozrejme nemôžem opomenúť tému malého počtu žien študujúcich prírodovedné odbory a zamestnaných vo vede, v rámci ktorej budeme riešiť príčiny tohto stavu a navrhovať možné riešenia rôznych prekážok, ktoré na ženy v týchto oblastiach čakajú.

Okrem týchto tém sa budeme už tradične zaoberať aj mediálne sledovanými témami, akou je napríklad návrh na vytvorenie systému relokácie žiadateľov o azyl z Talianska a Grécka do iných členských štátov Európskej únie, prípadne kontroverznými témami, akými sú napríklad návrh na uzavretie dohody s Azerbajdžanom, ktorý momentálne rezonuje najmä v súvislosti s väznením aktivistov a novinárov, prípadne téma zneužívania technológií na sledovanie a šikanu obyvateľov v niektorých mimoeurópskych krajinách.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page