top of page

Plenárne zasadnutie: október 2015


V poradí druhé októbrové plenárne zasadnutie v Štrasburgu bude opäť bohaté na rôznorodé témy. Okrem niekoľkých tém výlučne technickej povahy, ktorými zrušíme už nepotrebné právne predpisy, prípadne prispôsobíme súčasné predpisy rýchlo sa meniacim štandardom a požiadavkam, sa budeme zaoberať aj témami medzinárodnej spolupráce pri výmene informácií týkajúcich sa boja proti terorizmu a cezhraničných trestných činov, ale aj špeciálne prípadov daňových rozhodnutí a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Na stole budeme mať aj navrhovanú zmenu volebného systému volieb do Európskeho parlamentu, ktorá smeruje k väčšej harmonizácií v členských štátoch, ako aj žiadosť Európskeho súdneho dvora o zvýšenie počtu sudcov, ktoré má za cieľ skrátenie doby rozhodovania prípadov a zníženie počtu prípadov na jedného sudcu.

Jednou z ľudskoprávnych tém bude úprava nariadenia, ktoré zakazuje obchodovanie s predmetmi, ktoré sú používané, prípadne môžu byť zneužité na vykonávanie trestu smrti, mučenie, alebo kruté, neľudské či ponižujúce zaobchádzanie a trestanie. Kontrola, či zákaz takéhoto tovaru prispieva k snahe Európskej únie o celosvetové zrušenie trestu smrti. Ďalej sa budeme zaoberať ochorením Ebola a krízou, ktorú tento vírus spôsobil v roku 2014 v krajinách západnej Afriky, a to najmä v Sierra Leone, Libérii a Guinei. Budeme hovoriť najmä o príčinách pomalej reakcie medzinárodného spoločenstva v prvých mesiacoch krízy, ako aj o opatreniach sprevádzajúcich súčasný pokrízový stav v zasiahnutých krajinách a možnostiach zlepšenia situácie v poskytovaní zdravotníckej starostlivosti a predchádzaniu takto rozsiahlym nákazám. V rámci environmentálnych tém budeme hlasovať o emisných limitoch pre niektoré látky znečisťujúce ovzdušie, ako aj o mediálne ostro sledovanej kauze emisií vo vozidlách vyrábaných spoločnosťou Volkswagen.

Na programe budeme mať aj Európsku občiansku iniciatívu ako inštitút priamej demokracie v Európskej únii, ktorému sa napriek tomu, že ide o nástroj, ktorý by mal byť vysoko cenený, keďže vyjadruje hlas samotných občanov EÚ, bohužiaľ nedostáva dostatočnej pozornosti. Z doteraz začatých 51 občianskych iniciatív splnili podmienky iba tri a z toho ani jediná neviedla k legislatívnemu návrhu. Ideme sa preto zaoberať otázkou, prečo sú občianske iniciatívy neúspešné a tomu, ako je možné tento nástroj posilniť. Chceme najmä zmierniť rôzne administratívne požiadavky, ktoré sú príliš komplikované a ktoré často spôsobujú, že inak dobrá iniciatíva nakoniec nie je prijatá.

Zo spotrebiteľsky zaujímavých tém budeme rozoberať napríklad smernicu o balíkoch cestovných služieb a ochranu spotrebiteľov s tým spojenú, predaj a používanie geneticky modifikovaných potravín a krmiva v členských štátoch Európskej únie, ale aj dlho očakávané zrušenie roamingových poplatkov (ktoré môžeme čakať už v júni 2017) a zlepšenie poskytovania internetových služieb.

A keďže sa nám blíži koniec kalendárneho roka, už tradične bude nutné prejednať témy týkajúce sa rozpočtu Európskej únie.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page