top of page

Plenárne zasadnutie: október 2015


V októbri nás čakajú až dve plenárne zasadnutia v Štrasburgu, pričom prvé z nich sa bude konať už na budúci týždeň. V rámci bohatého programu budeme riešiť rozmanité témy od ľudských práv až po podporu turistického ruchu v Európskej únii.

V pondelok budeme rozoberať možnú finančnú podporu Grécku zameranú na vytváranie nových pracovných miest a podporu ekonomického rastu. Okrem toho budeme preberať úpravu kazeínov a kazeinátov (ktoré mnohí určite poznajú ako doplnky výživy) určených na ľudskú spotrebu s cieľom zosúladiť európske požiadavky s požiadavkami Svetovej zdravotníckej organizácie a do tretice budeme diskutovať aj o nových stratégiách podpory cestovného ruchu v Európe s prihliadnutím na ekologické spôsoby cestovania, ale aj podporu prístupnosti cestovateľských zážitkov pre všetky skupiny obyvateľov, ako aj napríklad starších či zdravotne znevýhodnených ľudí.

Po tradičnej pondelkovej rozprave budeme v utorok pokračovať hlasovaním o finančnej podpore veľkým európskym spoločnostiam, ktoré v dôsledku štrukturálnych zmien vo svetovom obchode prepustili nadbytočných zamestnancov, prostredníctvom Európskeho fondu zriadeného pre tieto situácie. Okrem toho budeme hlasovať aj o dohovore o nútenej alebo povinnej práci, ktorý hoci je ratifikovaný už 80 rokov, ešte stále sa nepodarilo dosiahnuť jeho cieľ – úplnú elimináciu nútenej a povinnej práce. A keďže ľudská vynaliezavosť bohužiaľ funguje často nesprávnym smerom, v utorok budeme hlasovať aj o jednotnej európskej úprave zákazu výroby, predaja a držania nových druhov omamných a psychotropných látok, ktoré sú vydávané za tzv. legálne alternatívy drog a ktoré majú veľmi škodlivé následky pre ľudský organizmus. V parlamente chceme dosiahnuť ich právnu reguláciu a jednotné trestné sankcie, ktoré majú zabrániť, aby ľudia tieto látky užívali v domnení, že ide o legálne drogy.

V rámci tradičných štvrtkových rozpráv týkajúcich sa ľudskoprávnej tematiky sa budeme zaoberať rovnosťou príležitostí a rovnakým zaobchádzaním s mužmi a ženami na trhu práce.

Okrem rozpráv a hlasovaní v Európskom parlamente privítame aj španielskeho kráľa Felipeho VI., ktorý v stredu prednesie príhovor a rovnako v stredu na pôdu parlamentu zavítajú aj nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident François Hollande, ktorí prednesú spoločnú reč. K tomuto historickému prejavu dôjde v súvislosti s utečeneckou krízou a pôjde o prvé stretnutie lídrov Francúzska a Nemecka v Európskom parlamente od roku 1989.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page