Súd priznal právo dieťaťu so zdravotným postihnutím AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: