top of page

Newsletter: október 2015


Považujem za úplný vrchol cynizmu, keď máme k dispozícii veľké peniaze od EÚ na pomoc najchudobnejším, že táto vláda nie je v stave ich normálne čerpať.

Táto potravinová pomoc mohla byť už dávno rozdaná, ale zjavne sa Smeráci neponáhľajú. A možno je to aj zámer - v marci budú voľby a čuduj sa svete, potravinová pomoc by sa podľa vyjadrenia hovorkyne mala rozdávať v prvom štvrťroku 2016.

A pritom tie potraviny už naozaj mohli mať ľudia, ktorí to najviac potrebujú.

Začiatkom marca som písala na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny infožiadosť, ako Slovensko plánuje využiť peniaze z EÚ na potravinovú pomoc najodkázanejším. Až na opakovanú žiadosť mi odpísali, že na ministerstve práve prebieha "audit pripravenosti" a teda, že zatiaľ nebolo možné začať obstarávanie potravín, ktoré by sa rozdali chudobným. Odvtedy prešlo niekoľko mesiacov a z novín sa dnes dozvedám, že na túto pomoc môžu ľudia v tomto roku zabudnúť, lebo "sa" nestihlo vypísať výberové konanie...

Budem sa veľmi intenzívne zaujímať o to, ako tento výber prebehne, nech sa znova neopakuje škandál z roku 2011 kedy záhadne zmizli tony múky a pomoc sa nedostala ku všetkým, pre ktorých bola určená.

Viac v newsletteri.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page