top of page

Aktuálna situácia v implementácii „Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím“ na Slovens


6. november 2015 - Informačné centrum Európskeho parlamentu v Bratislave

Nadväzujúc na workshop na tému “Zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím (súčasnosť a ako ďalej)”, ktorý v júni zorganizovala poslankyňa Európskeho parlamentu Jana Žitňanská, sa 6. novembra 2015 konal v Informačnom centre Európskeho parlamentu v Bratislave medzinárodný seminár k aktuálnej situácii v implementácii "Dohovoru OSN o právach ľudí so zdravotným postihnutím" na Slovensku.

Za účasti zástupcov Asociácie organizácií zdravotne postihnutých občanov SR, Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím na Slovensku a v Českej republike, Centra Praw Osób Niepelnosprawnych v Poľsku, MEOSZ v Maďarsku, členov Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a to zástupcov skupín organizácií osôb so zdravotným postihnutím, zástupcov mimovládnych organizácií ľudí so zdravotným postihnutím boli prezentované výstupy z projektu „Rovnaké príležitosti pre ľudí so ZP v krajinách V4 v súvislosti s integráciou do EÚ“ a jednotlivé prípadové štúdie implementácie Dohovoru OSN na Slovensku, Maďarsku, v Poľsku a Českej republike.

Závery zo seminára Implementácia Dohovoru OSN (6.11.2015)

 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page