top of page

Ženy by sa v politike mali angažovať

Som presvedčená, že ženy by sa v politike mali angažovať. Podľa aktuálnych štatistických údajov však ženy vo svete predstavujú iba menej ako 22% všetkých členov parlamentov. Medzi regióny, kde účasť žien v politike je jedna z najnižších patria arabské štáty (Alžírsko, Bahrain, Egypt, Irak, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Palestína, Spojené arabské emiráty, Jemen ).

Vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť sme v novembri zorganizovali medzinárodnú konferenciu torá vytvorila priestor pre dialóg medzi poslankyňami parlamentov arabských krajín a Európskeho parlamentu.

Medzinárodné príklady dobrej praxe totiž dokazujú, že to čo ženy inšpiruje, posilňuje a motivuje najviac je najmä tento typ stretnutí. Dochádza k výmenám skúseností, diskusii o úspechoch, ale aj problémoch.

Toto stretnutie bolo pre mňa o to emotívnejšie, že na rozdiel od nás žien tu v Európe, čelia ženy v arabských krajinách za svoje politické aktivity často krát útlaku, zastrašovaniu a niektoré z nich sa dokonca ocitajú v ohrození života. Za ich úsilie a odvahu im patrí môj veľký obdiv.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page