top of page

Kino bez bariér

Ľudia so zdravotným postihnutím potrebujú okrem konkrétnej pomoci aj tolerantnejšie okolie bez predsudkov, odmietania či ponižovania. Otvorená spoločnosť by mala byť otvorenou pre všetkých, nie len pre tých, ktorí sú zdraví.

Ľudia so zdravotným postihnutím by mali mať čím viac otvorené dvere vo vzdelaní, v zdravotníctve, v zamestnaní, ale aj v oblasti kultúry. K tomu nás priamo zaväzuje aj Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý okrem iného zdôrazňuje aj prístupnosť kultúrneho prostredia pre plné využívanie všetkými ľuďmi, k podpore účasti ľudí so zdravotným postihnutím na kultúrnom živote s rovnakými príležitosťami.

Preto som pred viac ako rokom pripravila a zobrala pod záštitu projekt „Kino bez bariér“. Inšpiráciu som čerpala z Francúzska, kde sa vo viacerých mestách pravidelne konajú filmové projekcie pre deti so zdravotným postihnutím, sprístupnené a špecificky prispôsobené potrebám, vyplývajúcim z jednotlivých druhov zdravotného postihnutia. Rozhodla som sa vytvoriť podobnú aktivitu aj na Slovensku.

Tieto podujatia, ktoré pravidelne organizujeme v slovenských mestách bolo určené deťom, postihnutým autizmom. Rodičia s autistickými deťmi nemôžu bežne navštevovať kiná, pretože ich vyrušuje priveľká hlasitosť bežnej projekcie, tma v sále a správanie týchto detí vyrušuje ostatných divákov.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page