top of page

Nebojím sa rozumieť s Janou Žitňanskou

V priebehu februára 2015 sa v spolupráci Jany Žitňanskej, poslankene Európskeho parlamentu a o. z. EFFETA z Nitry zrealizovalo 7 workshopov pre deti cirkevnej základnej školy NARNIA v Bratislave. Išlo o workshopy zamerané na zvýšenie povedomia detskej populácie o potrebách, špecifikách komunity a komunikácie ľudí so sluchovým postihnutím.

Deti sa počas workshopov naučili nielen mnoho zaujívavých informácií o hluchote, o posunkovom jazyku, ale spoločne búrali mýty, ktoré sa v počujúcej spoločnosti o nepočujúcich tradujú a šíria. Počas workshopov si osvojili aj základné komunikačné spôsobilosti v kontakte s ľuďmi so sluchovým postihnutím, naučili sa základné pravidlá pri komunikácii s touto komunitou a osvojili si aj pár posunkov zo slovenského posunkového jazyka a prstovej abecedy.

Vďaka tejto iniciatíve sa počujúce deti nebudú báť komunikovať s nepočujúcimi.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page