top of page

Projekt etického hotela

Objavte hotel Etico na www.albergoetico.asti.it Od roku 2006 tento hotel pracuje na tom, aby zabezpečil budúcnosť pre mladých ľudí s intelektuálnymi poruchami. Robia to prostredníctvom ich pracovnej prípravy v sektore turizmu, reštaurácií a hotelov. Spolu, na princípe pohostinnosti s úsmevom. Aby dosiahli tento cieľ, otvorili prvý etický hotel. Tu v tzv. Akadémii nezávislosti sa pripravujú na svoju budúcu prácu mladí ľudia s intelektuálnymi poruchami. Do dnes sa vyškolilo už 55 dievčat a chlapcov. Veľa z nich má dnes prácu. Všetci spravili veľký pokrok v procese nezávislosti a sociálnej inklúzie. A príbeh pokračuje ...


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page