top of page

Bezbariérovosť priebehu volieb: správa v slovenskom posunkovom jazyku

V zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva má byť priebeh volieb bezbárierový aj pre ľudí so zdravotným postihnutím. To vyplýva aj z plnenia dokumentu Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020. Realita prístupnosti volieb do Národnej rady SR v marci tohto roku nebola v tejto súvislosti ideálna.

#Videovposunkovomjazyku

 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page