top of page

Záruka pre mladých


Slovensko môže od roku 2014 v rámci schémy Záruka pre mladých a eurofondov čerpať viac ako 140 miliónov eur na podporu nových pracovných miest, stáží, učňovskej prípravy a odborného vzdelávania pre mladých do 29 rokov.

Hodnotiaci dokument využívania týchto prostriedkov z dielne ministerstva práce za rok 2014 obsahuje iba veľmi obmedzené údaje o tom komu, aký typ podpory, za koľko peňazí a s akým výsledkom bol doteraz poskytnutý, pričom podľa údajov Európskej komisie ponuku zapojiť sa do čerpania týchto zdrojov dostalo v roku 2014 len asi 10 percent oprávnených žiadateľov.

V liste preto vyzývam ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Jána Richtera, aby prijal týchto 10 konkrétnych opatrení, ktoré by výrazne pomohli znížiť nezamestnanosť mladých.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page