top of page

Plenárne zasadnutie: december 2015


Už o týždeň sa Európsky parlament poslednýkrát v tomto roku zíde v Štrasburgu na plenárnom zasadnutí. A hoci Vianoce sa nezadržateľne blížia, nebudeme zaháľať a počet tém, ktoré budeme prerokovávať bude snáď jeden z najvyšších v tomto roku.

V pondelok sa síce ešte nehlasuje, ale budeme debatovať o vízii budúce európskej energetickej únie a najmä o tom, ako by mala vyzerať a čo by mala spĺňať na to, aby zabezpečila ukončenie závislosti na dominancií dodávateľov energií. Rovnako v pondelok budeme hovoriť aj o možnosti dosiahnutia prepojenosti elektrických sietí medzi členskými štátmi vo výške 10%, čo by znamenalo zlepšenie energetickej bezpečnosti, rozvoj vnútorného trhu a pre spotrebiteľov nižšie účty za elektrinu. Deň ukončíme prezentáciou na tému strategickej spolupráce so Spojenými arabskými emirátmi v boji proti zločinu a terorizmu a ďalšou prezentáciou týkajúcou sa spoločnej rybárskej politiky. Touto témou sa budeme zaoberať najmä v súvislosti s technickými požiadavkami a viacročnými plánmi, alebo laicky povedané pravidlami, ako, kedy a kde je možný výlov rýb tak, aby bola zachovaná biodiverzita druhov a neboli kvôli použitiu nevhodných prostriedkov náhodne, ako vedľajší úlovok, lovené príliš mladé jedince, prípadne ohrozené druhy.

V utorok budeme hlasovať o niekoľkých správach. Znova bude na programe rybárstvo, tentokrát v severo-východnej atlantickej oblasti, téma týkajúca sa príspevkov členských štátov do rozpočtu Európskej únie a ďalšie dve žiadosti od veľkých nadnárodných spoločností na mobilizáciu fondu na prispôsobenie sa globalizácií. Tento fond bol zriadený pre situácie, kedy veľké spoločnosti musia v dôsledku zmien vo svetovom obchode prepustiť veľké množstvo zamestnancov a prostredníctvom tohto fondu sú financované aktívne nástroje na pomoc pri hľadaní novej práce.

Cestovateľov určite poteší, že v utorok budeme hlasovať o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé, 90 - dňové, pobyty s deviatimi krajinami, medziiným so Spojenými arabskými emirátmi. V praxi to bude znamenať, že na takýto krátkodobý pobyt už nebude potrebné vybavovať si (a platiť) víza.

V stredu budeme hlasovať o správe, ktorá sa zaoberá budúcnosťou kovového priemyslu. Tento v dôsledku veľkej konkurencie z tretích krajín, najmä Číny, zaznamenáva veľké problémy. Okrem toho budeme diskutovať o výročnej správe o stave ľudských práv a demokracie vo svete za rok 2014, preberieme stav vzťahov medzi Európskou úniou a dvoma rýchlo sa rozvíjajúcimi ázijskými krajinami - Vietnamom a Čínou, a nakoniec si pripomenieme dvadsiate výročne tzv. Daytonskej mierovej zmluvy, ktorá ukončila vojnu v Bosne a Hercegovine.

Štvrtok bude tradične patriť debatám o ľudských právach., v tomto prípade najmä o situácií v Burundi. A okrem ľudských práv budeme hlasovať aj o ochrane najstaršieho afrického národného parku Virunga, ktorý sa nachádza v Kongu. Hoci bol tento park zapísaný na zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a je domovom mnohých ohrozených druhov zvierat, veľké ropné spoločnosti, ako aj pytliaci ho neváhajú kvôli zisku z predaja ropy a slonoviny ničiť.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page