top of page

Newsletter: apríl 2016


Palmanova, Terezín, Nové Zámky.

Tri mestá, v troch rôznych krajinách. Hoci každé z nich má svoju históriu, majú niečo, čo ich spája. A tým je opevnenie v tvare hviezdy. "Spolu s talianskou europoslankyňou Isabellou de Monte a Martinou Dlabajovou z Česka ako aj primátorom Nových Zámkov Otokarom Kleinom a starostom Terezínu Danielom Trapanim sme navštívili Palmanovu a pevne verím, rozbehli zaujímavú spoluprácu."

Viac o ďalších aktivitách a udalostiach nájdete v aprílovom newsletteri.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page