top of page

Plenárne zasadnutie: jún 2016


Júnové plenárne zasadnutie sa uskutoční už na budúci týždeň (t.j. 6. - 9. 6) v Štrasburgu. Na rozvrhu máme opäť množstvo zaujímavých tém.

V pondelok sa počas plenárnych zasadnutí nehlasuje, ale prebiehajú rozpravy o rôznych správach a uzneseniach, či debaty aj za prítomnosti zástupcov Komisie alebo Rady. Tentokrát budú na pondelkovom rozvrhu témy z oblasti rozvojovej pomoci. Jedna zo správ sa bude zaoberať programom Európskej únie pre súdržnosť politík v záujme rozvoja a druhá kontroverznou Novou alianciou, ktorá vznikla v roku 2012 a jej cieľom bolo pritiahnuť súkromné investície do poľnohospodárstva v subsaharskej Afrike a tým zvýšiť potravinovú a výživovú bezpečnosť.

Z ďalších tém týkajúcich sa afrického kontinentu budeme debatovať aj o operáciách na podporu mieru a spolupráce medzi EÚ a Africkou úniou. Mimo témy rozvojovej politiky a Afriky bude v pondelok na programe udržateľné poľnohospodárstvo, či nekalé obchodné praktiky v potravinovom dodávateľskom reťazci.

V utorok nás okrem rozpráv týkajúcich sa finančnej sféry, a to konkrétne posunutia transpozičnej lehoty dvoch hlavných legislatívnych aktov prijatých v nadväznosti na finančnú krízu, smernice a nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi, čaká aj diskusia na tému lepšieho využívania potenciálu, ktorý nám prinášajú satelity a zariadenia vo vesmíre, či využívania vedomostí, ktoré nám poskytujú naše dva vesmírne programy - Galileo a Copernicus. Okrem diskusií príde v utorok na rad aj hlasovanie. Tentokrát to bude o zmenách obchodnej dohody medzi Európskou úniou, Kolumbiou a Peru, ktoré nastali v súvislosti s pristúpením Chorvátska do EÚ, protokole o odstránení nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami, ale aj o správe týkajúcej sa technických požiadaviek pre kolesové vozidlá a ich súčiastky.

V stredu budeme hlasovať o pristúpení a ratifikácií protokolu o nebezpečných a škodlivých látkach, ktoré sa prepravujú na mori. Tento protokol stanovuje jasné pravidlá pre zodpovednosť za škody vzniknuté prepravou nebezpečných látok. V ďalšom hlasovaní pri nebezpečných látkach aj naďalej zostaneme, ale v tomto prípade budeme hlasovať o uložení kontrolných opatrení nad tzv. α-PVP. Ide o nebezpečnú psychoaktívnu látku, ktorá je často dovážaná z Číny a používa sa ako lacná droga. Spôsobuje však veľmi závažné následky a jej užívanie má v 8 členských štátoch na svedomí 115 smrteľných prípadov a 191 prípadov akútnej intoxikácie. Táto látka bola medializovaná aj na Slovensku s varovaním, že ide o nebezpečnú drogu, ktorá vzhľadom pripomína štrk či kúpeľovú soľ a spôsobuje agresivitu a silné halucinácie. Okrem týchto správ budeme hlasovať aj o možnosti bezvízového cestovania európskych občanov do Kolumbie, Tonga a Palau a ako posledné bude na rade uznesenie o neustále sa zhoršujúcej situácií vo Venezuele.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page