top of page

Workshop "Mikrofinancovanie pre všetkých?"


31. máj 2016 - Informačné centrum Európskeho parlamentu v Bratislave

V Európskej únii funguje od roku 2010 európsky nástroj mikrofinancovania Progress. Jeho cieľom je zvyšovať dostupnosť zvýhodnených mikroúverov určených na založenie alebo rozvoj malého podniku primárne pre zraniteľné skupiny. Na Slovensku je možné zvýhodnené úvery s nižšou úrokovou sadzbou a možnosťou dlhšej doby splácania čerpať od roku 2014.

Jana Žitňanská (ECR, NOVA) poslankyňa Európskeho parlamentu a členka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci sa rozhodla slovenskú odbornú verejnosť bližšie informovať o tom, do akej miery je tento nástroj úspešný na Slovensku, ale v aj ostatných krajinách Európskej únie. Za týmto účelom zorganizovala v spolupráci s Frankfurtskou školou workshop "Mikrofinancovanie pre všetkých?", ktorý sa uskutočnil 31. mája 2016 (utorok) v čase od 9:00 do 15:00 v priestoroch Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Palisádach 29 v Bratislave.

Na podujatí vystúpili zástupcovia Európskej komisie, Európskeho investičného fondu, zahraniční experti bankových a nebankových subjektov pôsobiacich v oblasti mikrofinancovania z Belgicka, Holandska, Nemecka a Rumunska, predstavitelia slovenského bankového sektora, štátnej správy, neziskového sektora, ale aj expertka na podnikateľské vzdelávanie.

Dopoludňajšia časť workshopu bola zameraná na prezentáciu európskeho rámca v rámci programu EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), slovenských skúseností a príkladov dobrej praxe súvisiacich s finančnými nástrojmi.

Popoludňajšia časť sa venovala osvedčeným postupom pri poskytovaní podporných služieb pre rozvoj podnikania s dôrazom na znevýhodnené skupiny a na opis súčasného stavu v slovenskom mikrofinancovaní.

Ambíciou workshopu bolo prostredníctvom príkladov zo zahraničia ukázať, že aj znevýhodnení uchádzači o úver dokážu pri poskytovaní vhodných podporných služieb úspešne realizovať svoje podnikateľské nápady a vytvoriť priestor na diskusiu o tom, ako by bolo možné takýto typ podpory efektívnejšie rozvinúť na Slovensku.

Program workshopu

Profily rečníkov

Prezentácia: Cornelia Andrei

Prezentácia: Stefan Oberbichler

Prezentácia: Dušan Haliena

Prezentácia: Oleg Moraru

Prezentácia: Patrick Sapy

Prezentácia: Silke Mueffelman

Prezentácia: Elwin Groenvelt

Prezentácia: Zuzana Polačková

Prezentácia: Ladislav Smoroň

Prezentácia: Kornélia Lohyňová

#Nastiahnutie

 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page