Učiteľ nie je google

10.06.2016

 

Dňa 10. júna 2016 odznel príspevok Jany Žitňanskej na tému "Výzvy vo vzdelávaní detí so zdravotným postihnutím" a to na seminári, ktorý sa organizoval v rámci 5. ročníka medzinárodnej odbornej konferencii pre pedagógov "UČITEĽ NIE JE GOOGLE". Diskusia s odborníkmi, učiteľmi a rodičmi sa týkala najmä zabezpečenia a financovania podporných služieb pre deti a žiakov so zdravotným postihnutím na školách aj mimo nich, pretrvávajúcej absencie dostatočného počtu asistentov učiteľov na školách a potreby ďalšieho vzdelávania učiteľov pre problematiku individuálneho prístupu k deťom s rôznym druhom zdravotného postihnutia.

 

Príspevok Jany Žitňanskej z konferencie nájdete na stiahnutie tu.

Please reload

 AKTUÁLNE: 
Please reload

 NEPREHLIADNITE: 
Please reload