top of page

Plenárne zasadnutie: október 2016


Prvé z dvoch plenárnych zasadnutí, ktoré nás počas mesiaca októbra čakajú, sa bude odohrávať už tento týždeň v Štrasburgu.

Z domácich tém, respektíve tém, ktoré zasahujú najmä do krajín Európskej únie, budeme hlasovať o dvoch správach týkajúcich sa justície. Prvá je správa pána poslanca De Jong, ktorá sa zaoberá právnou pomocou pre podozrivé a obvinené osoby zbavené slobody, ako aj témou právnej pomoci v konaní o európskom zatykači. Podľa tejto správy by mali v celej Európskej únii platiť v tejto oblasti minimálne štandardy, pričom jednotlivé členské štáty si môžu na svojom území stanoviť štandardy vyššie. Druhá správa týkajúca sa oblasti justície je založená na ústnych otázkach Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a vyzýva na založenie úradu Európskeho prokurátora a nadväzujúcu reformu Eurojust-u (orgán justičnej spolupráce medzi členskými štátmi).

Z ďalších tém týkajúcich sa výlučne územia Európskej únie spomeniem napríklad správu o implementácií smernice o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami. Táto smernica stanovuje špeciálne požiadavky na rôzne druhy obalov, príborov či kuchynských nástrojov, ktoré sa denne dostávajú do styku s potravinami s cieľom zaistiť úplnú bezpečnosť týchto materiálov, a tým vylúčiť akékoľvek negatívne účinky na ľudské zdravie.

Európska únia sa medziiným zameriava aj na pomoc vlastným členským štátom, ktoré postihol nejaký druh prírodnej alebo ekonomickej katastrofy. Preto budeme v pléne hlasovať nielen o mobilizácií Európskeho fondu solidarity, ktorý má poskytnúť financie na pokrytie časti škôd spôsobených zemetrasením v novembri 2015 v Grécku, ale budeme hlasovať aj o správe o Fonde na prispôsobenie sa globalizácií, ktorý by mal pomôcť hromadne prepusteným pracovníkom spoločnosti Microsoft vo Fínsku a spoločnosti Ericcson vo Švédsku.

Zo správ zameraných na vonkajšie vzťahy Európskej únie budeme v správe pána poslanca Neuser hlasovať o tom, ako by mali vyzerať vzťahy medzi Európskou úniou a krajinami tzv. AKT (Afrika, Karibik a Tichomorská oblasť) po roku 2020, o dohode medzi Europol-om a Čínou o strategickej spolupráci a o pristúpení Peru, Kazachstanu a Kórey k Hágskemu dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí. Posledné menované je zvlášť významné vzhľadom na to, že v súčasnej globalizovanej spoločnosti sa čoraz častejšie vyskytujú prípady únosu dieťaťa jedným z rodičov do jeho domovskej krajiny. Práve tento dohovor v tejto súvislosti zavádza pravidlo o okamžitom vrátení dieťaťa do krajiny jeho obvyklého pobytu.

Z tém týkajúcich sa životného prostredia sa budeme zaoberať uznesením Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI), v ktorom sú načrtnuté priority Európskeho parlamentu pre 22. konferenciu strán (COP22) dohovoru OSN o klimatických zmenách, ktorá sa bude konať v novembri v Maroku.

Tradične na programe budeme mať aj problematiku ľudských práv, kedy budeme hlasovať o niekoľkých správach. Jedna z nich sa bude týkať sprísnenia obchodu s tovarom, ktorý môže byť využívaný okrem iného aj na vykonávanie trestu smrti či mučenie a úplný zákaz tovaru, ktorý môže byť používaný výlučne na tieto účely. Ďalšia správa z tejto kategórie bude apelovať na obchodné spoločnosti pôsobiace v tretích krajinách a ich zodpovednosť za prípadné vážne porušovanie ľudských práv.

V súvislosti s migračnou a utečeneckou krízou si na záver zasadnutia vypočujeme aj vyhlásenie Európskej komisie o vplyve situácie v Calais na odvetvie dopravy.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page