top of page

Dôležitosť posunkového jazyka pre dodržiavanie rovnoprávnosti v EÚ

Video z konferencie o Dôležitosti posunkového jazyka pre dodržiavanie rovnoprávnosti v EÚ (Multilingualism and equal rights in the EU: the role of sign languages) v Bruseli 28. septembra 2016.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page