top of page

Zapojte sa do projektu EUROSCOLA

Pracovné dni Euroscola sa konajú od roku 1989 a v súčasnosti sa ich zúčastňuje asi 10 000 mladých ľudí z Európy.

Do programu sa môžu zapojiť študenti ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku vo veku 16-18 rokov. Škola môže podľa svojich priorít určiť, či to budú všetci študenti od 16 do 18 rokov alebo len študenti niektorého ročníka. Sediac v skutočných kreslách rokovacej sály Európskeho parlamentu, študenti diskutujú, rokujú a hlasujú a snažia sa hľadať kompromisy a prijímať uznesenia o reálnych otázkach, ktoré sa týkajú celej Európy.

Euroscola je unikátny zážitok, ktorý študentom umožňuje, aby z prvej ruky videli rozhodovanie Európskej únie v dynamickom a viacjazyčnom prostredí.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page