top of page

Plenárne zasadnutie: november 2016


Budúci týždeň sa Európsky parlament opäť presunie do Štrasburgu na predposledné plenárne zasadnutie v tomto roku. Zloženie tém, o ktorých budeme hlasovať sa dá opäť zhrnúť do niekoľkých skupín.

Prvou skupinou sú témy, ktorými sa vo svojom pôsobení v Európskom parlamente zaoberám. K tým patrí najmä uznesenie o posunkovom jazyku a tlmočníkoch do posunkového jazyka. Uznesenie nabáda na oficiálne uznanie posunkových rečí za oficiálne jazyky a takisto ich tlmočníci uznaní ako oficiálne povolanie. Zasadzuje sa taktiež za možnosti vzdelávania v týchto jazykoch. A samozrejme, keďže európske inštitúcie by mali ísť v takýchto prípadoch dobrým príkladom, vyzýva tiež, aby posunkové reči boli zahrnuté medzi oficiálne jazyky, do ktorých budú tlmočené napríklad konferencie alebo verejné stretnutia, ktoré sa v inštitúciách konajú.

Druhé uznesenie sa pre zmenu týka témy, ktorej sa venujem ako podpredsedníčka výboru pre práva žien a rodovú rovnosť, a to témy boja proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Ide o mimoriadne závažnú otázku, na ktorú nikdy netreba zabúdať. Budúci týždeň ideme v rámci nej diskutovať o ratifikáciu kontroverzného Istanbulského dohovoru Európskou úniou.

Keďže sa blíži koniec kalendárneho roka, nastáva tradične aj obdobie vyhodnocovania výročných správ za rok predchádzajúci. Hlasovať budeme preto o výročnej správe Európskej centrálnej banky a výročnej správe Európskej ombudsmanky.

Vo svetle neustále sa rozrastajúcej propagandy a šíriacich sa dezinformácií budeme na tomto plenárnom zasadnutí hlasovať o správe o strategickej komunikácií Európskej únie. Cieľom tejto správy je bojovať proti propagande tretích strán, ktorá je namierená proti Európskej únii. Správa sa špecificky zameriava na akcie Ruska, ktoré sa snaží naštrbiť dôveru ľudí v Európsku úniu, a na akcie Daeš, ktorý sa prostredníctvom propagandy na sociálnych sieťach snaží presviedčať mladých ľudí, aby sa k nemu pripojili.

V rámci návrhov Európskej komisie patriacich do tzv. „balíka čistého ovzdušia“ budeme diskutovať o možnosti zníženia národných emisií určitých znečisťujúcich látok. Nové limity sa pre tieto látky budú vzťahovať na celé obdobie od roku 2020 do roku 2030 a budú mať formu smernice. Tieto nové pravidlá napomôžu ochrane životného prostredia, ale najmä zredukujú počet predčasných úmrtí v dôsledku zdravotných problémov spôsobených práve nadmerným množstvom škodlivých látok vo vzduchu.

Zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou a bezpečnostnými výzvami, ktorým Európska únia čelí, sa budú zaoberať dva návrhy. Prvý bude hovoriť o Európskej obrannej únii a druhý bude hodnotiť uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky v jednotlivých členských štátoch.

V rámci skupiny uznesení týkajúcich sa situácie v tretích krajinách budeme hlasovať o makrofinančnej asistencii Jordánsku, ktorého ekonomika výrazne utrpela v dôsledku konfliktov v jeho susedstve a ktoré aj napriek tomu dokázalo prijať obrovské množstvo utečencov zo Sýrie. Na programe budeme mať takisto uznesenie o Sýrii, ktorá v sa už šiesty rok zmieta v ozbrojenom konflikte a obyvatelia naliehavo potrebujú humanitárnu pomoc. Do tretice budeme hlasovať aj o situácií v Bielorusku po nedávnych parlamentných voľbách.

Z príjemnejších povinností bude v stredu parlament čakať už tradičné každoročné udeľovanie filmovej ceny LUX.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page