top of page

Plenárne zasadnutie: december 2016


Budúci týždeň sa naposledy v tomto roku Európsky parlament zíde na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu. Keďže ide zároveň o posledný mesiac, v ktorom je Slovensko predsedajúcou krajinou Rady EÚ, jednou z udalostí na tomto plenárnom zasadnutí bude zhrnutie nášho polročného predsedníctva. Okrem toho sa samozrejme budeme zaoberať rozpravami a hlasovaním, a to buď v rámci riadneho legislatívneho procesu, alebo správ vypracovaných z iniciatívy poslancov Európskeho parlamentu.

Významnou témou, ktorou sa budeme zaoberať až v dvoch správach, je situácia v oblasti základných práv. Jedna správa sa bude zaoberať základnými právami v Európskej únii v roku 2015 a druhá stavom ľudských práv a demokracie vo svete a európskymi politikami v tejto oblasti taktiež v roku 2015.

Ďalšie hlasovanie sa bude týkať správy, v ktorej pôsobím ako tieňová spravodajkyňa a ktorá sa bude zaoberať právami žien v krajinách východného partnerstva. V týchto krajinách je totiž ešte stále napriek ústavnému a právnemu zakotveniu rodovej rovnosti situácia žien zložitá. Pre ženy je tu veľmi ťažké sa plne začleniť na trh práce, či do politického života.

S témou ochrany práv detí bude súvisieť ústna otázka, ktorú poslanci položia zástupcom Európskej komisie, a ktorá sa bude týkať liekov na pediatrické použitie. Európsky parlament sa totiž dlhodobo zaoberá tým, že vývoj liekov na pediatrické použitie je veľmi pomalý, prípadne sa lieky pre deti netestujú vôbec a deti tak nemajú prístup k životne dôležitej starostlivosti.

S právami občanov EÚ, a to najmä s petičným právom, ktoré je jedným z hlavných spôsobov kontroly autorít z ich strany, súvisí aj správa o aktivitách parlamentného výboru pre petície (PETI) za rok 2015. Táto správa nám prináša podrobné štatistiky, údaje o petíciách, ktoré výbor prijal a o krajinách, ktorých sa petície podané občanmi najviac týkali.

V správe o implementácií spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky sa čiastočne vrátime k témam minulého plenárneho zasadnutia, počas ktorého sme hlasovali o niekoľkých návrhoch týkajúcich sa bezpečnosti EÚ. Tak aj v tomto prípade sa budeme zaoberať otázkou, akým spôsobom čeliť súčasným bezpečnostným výzvam, a či je lepšie sa spoliehať na spoluprácu s NATO, alebo sa snažiť o vytvorenie stálej európskej obrany.

Veľký balík tém sa bude týkať cestovania a dopravy. Postupne tak budeme diskutovať o prístavných službách, o väčšej liberalizácií železničnej dopravy a vytvorení jednotného európskeho železničného systému, či o európskych leteckých stratégiách a medzinárodných leteckých dohodách, o ktorých v súčasnosti prebiehajú rokovania s tretími krajinami. Pri tretích krajinách zostaneme aj v správach o obchodných dohodách (s Alžírskom a Ekvádorom), či strategických dohodách (s Gruzínskom).

Z tém, ktoré súvisia s dennodennou prácou poslancov Európskeho parlamentu, budeme rozhodovať o revízii rokovacieho poriadku. Ide o pravidlá, ktoré detailne upravujú diskusie, otázky na Európsku komisiu, či hlasovanie.

Okrem hlasovania a rozpráv odovzdáme na tomto plenárnom zasadnutí aj Sacharovovu cenu za slobodu myslenia. Laureátkami tejto ceny sú Nádja Murád a Lamjá´ Hadží Bašár, ktoré prežili sexuálne otroctvo Islamského štátu a bojujú za práva žien a jezídskej komunity.


 AKTUÁLNE: 
 NEPREHLIADNITE: 
bottom of page